ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013


எதிர்வரும் சுற்றுபோட்டிக்கான( 20.01.2013) பொது கூட்டத்துக்கு வருகைதந்தவர்கள்  விபரமும் சுற்று போட்டிக்கான  உதவியும் .
 1. Sivanatham Brügg
 2. Thines Lyss
 3. Thines  H.Busee
 4. SrisangarLyss                       100.00
 5. ThavamLyss                         100.00 
 6. Suthan Studan                        50.00
 7. Rajani Lyss                             50.00
 8. Sivam Kase                           100.00
 9. AjithjeradBusswill                   50.00
 10. Gopal Lyss                                                              Appam The
 11. NadesuKaruna Lyss                 50.00
 12. Kurinchi Lyss                         100.00
 13. Thaya Lyss                                                               Pokal
 14. Balu Lyss                                 50.00
 15. Sivalingam Lyss      100.00
 16. Sothi Lyss                                                                  Pokal
 17. Satha Lyss                             100.00
 18. Nathan Lyss                                                            150Rolls
 19. SivaBrügg                                50.00
 20. Param Lyss                            100.00
 21. Panchar Lyss                                                              200Cola
 22. Santhirabalan Bern                 100.00
 23. Thomas Bern                                                            100Rolls
 24. Vasanthan                                                                Getringe
 25. Babu Worban                                                            Redbull
 26. Rasan Lyss                              50.00
 27. Kumar Lyss                             50.00
 28. Sellan Lyss                             50.00
 29. Kiliyakka                                                                   Thosai
 30. PUSHPA                                 100.00
 31. Ravi                                                                         pommesfritt
 32. Sabesan                                 100.00
 33. KannanLanganthal                  150.00
 34. Esan Biel                                100.00
 35. Uthayan                                 200.00
 36. Sivalingam Olten                                                       100 Rolls
 37. Kunam LYSS       50.00
 38. Suri Sutha Vadai 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக