திங்கள், 14 ஜனவரி, 2013

1/8,1/4, 1/2 .Final,damen Turnier


1/8 Final
15:36 Young star Damen - Thaiman Damen
15:48  A1- B2                              1
16:00  A2 -B1                              2
16:12 Thaiman Damen  - Blue Flame Damen
16:24  C1 -D2                              3
16:36  D1 - C2                             4
16:48 Young star Damen -  Blue Flame Damen
17:00  E1- F2                               5
17:12  F1- E2                               6
17:24  G1- H2                              7
17:36  H1- G2                              8
17:48   Damen Final
1/4 Final
18:00  1- 3                                    9
18:12  2- 4                                    10
18:24  5- 7                                    11
18:36  6- 8                                    12
1/2 final
18:48  9- 11                                  13
19:00  10- 12                                 14
3.4 Place panalty 
Final
19:20   13-14

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக