திங்கள், 17 டிசம்பர், 2012

16.12.12 Lyss

எதிர்வரும் சுற்றுபோட்டிக்கான( 20.01.2013) பொது கூட்டத்துக்கு வருகைதந்தவர்கள்  விபரமும் சுற்று போட்டிக்கான  உதவியும் .
 1. Sivanatham Brügg
 2. Thines Lyss
 3. Thines  H.Busee
 4. SrisangarLyss 100.00
 5. ThavamLyss  100.00 
 6. Suthan Studan   50.00
 7. Rajani Lyss   50.00
 8. Sivam Kase 100.00
 9. AjithjeradBusswill   50.00
 10. Gopal Lyss Appam The
 11. NadesuKaruna Lyss  50.00
 12. Kurinc
  hi Lyss 100.00


 13. Thaya Lyss Pokal
 14. Balu Lyss 50.00
 15. Sivalingam Lyss 100.00
 16. Sothi Lyss Pokal
 17. Satha Lyss 100.00
 18. Nathan Lyss 150Rolls
 19. SivaBrügg 50.00
 20. Param Lyss 100.00
 21. Panchar Lyss 200Cola
 22. Santhirabalan Bern  100.00
 23. Thomas Bern 100Rolls
 24. Vasanthan Getringe
 25. Babu Worban Redbull
 26. Rasan Lyss 50.00
 27. Kumar Lyss 50.00
 28. Sellan Lyss 50.00

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக