ஞாயிறு, 23 டிசம்பர், 2012

உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி முடிவுகள்
09-வயதுப்பிரிவு 
1ம்-இடம் : OSKA SC - CH
2ம்-இடம் : ILAM SIRUTHAIKAL SC - CH
3ம்-இடம் : BLUESTAR SC - CH
சிறந்த விளையாட்டு வீரர் : Gunaratnam ACSHAYAN [ ILAM SIRUTHAIKAL SC ] 
சிறந்த பந்துக் காப்பாளர் : Ravikumar Gowsikan [ OSKA SC ]

11-வயதுப்பிரிவு 
1ம்-இடம் : TAMILYOUTH SC
2ம்-இடம் : OSKA SC
3ம்-இடம் : BLUESTAR SC
சிறந்த விளையாட்டு வீரர் : Mhatheenan Kanapathipillai [ TAMILYOUT SC]
சிறந்த பந்துக் காப்பாளர் : Eneamarturt [ TAMILYOUTH SC ]

13-வயதுப்பிரிவு 
1ம்-இடம் : ILAM THAMIL SC - FR
2ம்-இடம் : CITYBOYS SC - CH
3ம்-இடம் : OSKA SC - CH
சிறந்த விளையாட்டு வீரர் : Uthayasuthan Senthooran [ ILAM THAMIL SC - FR]
சிறந்த பந்துக் காப்பாளர் : Anantharajah Nirojan [ ILAM THAMIL SC - FR]

15-வயதுப்பிரிவு 
1ம்-இடம் : VAANAVIL SC - CH
2ம்-இடம் : YOUNGSTAR SC - CH
3ம்-இடம் : THAIMAN SC - CH
சிறந்த விளையாட்டு வீரர் : Jeyaseelan Anuchan [ VAANAVIL SC ]
சிறந்த பந்துக் காப்பாளர் : Santhakumar Nagargi [ VAANAVIL SC ]

17-வயதுப்பிரிவு 
1ம்-இடம் : VAANAVIL SC - CH
2ம்-இடம் : ILAMTHAMIL SC - FR
3ம்-இடம் : SUNRISE SC - CH
சிறந்த விளையாட்டு வீரர் : NICK KURTH [ VAANAVIL SC ]
சிறந்த பந்துக் காப்பாளர் : Kerin Eschler [ VAANAVIL SC ]

21-வயதுப்பிரிவு 
1ம்-இடம் : FRANCE SELECTED
2ம்-இடம் : SWISSBOYS SC - FR
3ம்-இடம் : ILAM SIRUTHAIKAL - CH
சிறந்த விளையாட்டு வீரர் : Bravin [ SWISSBOYS SC ]
சிறந்த பந்துக் காப்பாளர் : - [ FRANCE SELECTED]
சிறந்த ஆட்ட நாயகன் : - [ FRANCE SELECTED]

வளர்ந்தோர்-பிரிவு 
1ம்-இடம் : YOUNGSTAR SC - CH
2ம்-இடம் : YARLTON SC - FR
3ம்-இடம் : BLUESTAR SC - CH
சிறந்த விளையாட்டு வீரர் : Sabi [ YOUNGSTAR SC ]
சிறந்த பந்துக் காப்பாளர் : Niru [ YARLTON SC ]
சிறந்த ஆட்ட நாயகன் : V.Tharmin [ YOUNGSTAR SC ]

35-வயதுப்பிரிவு 
1ம்-இடம் : CITYBOYS SC - CH
2ம்-இடம் : OLDBOYS SC - CH
3ம்-இடம் : St.MARYS SC - FR
சிறந்த விளையாட்டு வீரர் : Thevan [ CITYBOYS SC ]
சிறந்த பந்துக் காப்பாளர் : Easan [ CITYBOYS SC ]

பெண்கள் பிரிவு சிநேகபூர்வ ஆட்டம்
1ம்-இடம் YOUNGSTAR SC - CH
2ம்-இடம் THAIMAN SC - CH

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக