புதன், 15 ஆகஸ்ட், 2012


THAMILEELAM CUP 2012 - YOUNG STAR IS CUP WINNER

09:30SOUTH GERMANYYARLTON FR 0 4A3
09:30EELA MANNARCHAL ITEELAVAR SC FR 1 1C4
10:05ROYAL SC CHUTHAYA SOORIYAN FR 2 0B3
10:05STORNER NOSENTHAMIL SC FR 1 0D4
10:40YOUNGBIRDS CHSWISSBOYS  CH 0 2A3
10:40BLUESTAR CHBHARATHI FR 1 0C4
11:15SELECTED TEAM ITSELECTED TEAM NL 1 2B3
11:15YOUNGSTAR CHILAM SIRUTHAIKAL CH 2 0D4
11:50YOUNGBIRDS CHSOUTH GERMANY 1 2A3
11:50BLUESTAR CHEELAVAR SC FR 0 0C4
12:25ROYAL SC CHSELECTED TEAM NL 2 1B3
12:25ILAM SIRUTHAIKAL CHSTORNER NO 0 0D4
13:00SWISSBOYS  CHYARLTON FR 0 0A3
13:00EELA MANNARCHAL ITBHARATHI FR 0 3C4
13:35SELECTED TEAM ITUTHAYA SOORIYAN FR 2 2B3
13:35YOUNGSTAR CHSENTHAMIL SC FR 0 0D4
14:10YOUNGBIRDS CHYARLTON FR 0 1A3
14:10SWISSBOYS  CHSOUTH GERMANY 2 0A4
14:45ROYAL SC CHSELECTED TEAM IT 3 1B3
14:45SELECTED TEAM NLUTHAYA SOORIYAN FR 1 3B4
15:20BLUESTAR CHEELA MANNARCHAL IT 3 0C3
15:20EELAVAR SC FRBHARATHI FR 1 1C4
15:55YOUNGSTAR CHSTORNER NO 0 0D3
15:55ILAM SIRUTHAIKAL CHSENTHAMIL SC FR 0 0D4

THAMILEELAM CUP 2012 - LADIES

THAMILEELAM CUP 2012 - OVER 35

THAMILEELAM CUP 2012- U 17

THAMILEELAM CUP 2012- U 15 -2 ND PLACE YOUNG STAR

THAILEELAM CUP 2012- U 13

THAMILEELAM CUP 2012 -U 9

செவ்வாய், 14 ஆகஸ்ட், 2012


வணக்கம்
தமிழீழக்கிண்ணத்தை11.8.2012 வெற்றியீட்டிய இளநட்சத்திர விளையாட்டுக்கழகத்தினருக்கும்,
மூன்றாம் இடத்தை வெற்றிகொண்ட நீலநட்சத்திர விளையாட்டுக்கழகத்தினருக்கும், நான்காம் இடத்தை வெற்றிகொண்ட றோயல் விளையாட்டுக்கழகத்தினருக்கும் எமது
மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும், தங்களது வெற்றிப்பயணங்கள் தொடர நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.


சகதோழமைக்கழகம்
இளம்றோயல் விளையாட்டுக்கழகம் சூரிச்.
 ·  ·  · 2 hours ago

2012 THAMILEELAM CUP WINNER


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக