ஞாயிறு, 5 ஆகஸ்ட், 2012


Gruppenauslosung Tamileelam cup -U 21,U17,U15,U13,
U21
A
SC ROYAL
ILLAMSIRUTHAIKAL
HOLLAND
B
YOUNGSTAR
SWISSBOYS
FRANCE 
U17
A
FC SHARKS
ILLAMTHENRAL
CITYBOYS
B

ILLAMTHAMIL
SUNRISE
VANAVIL
U15 
A
TAMILYOUTH
CITYBOYS blue
THAIMAN 
BLUESTAR
ILLAMSIRUTHAIKAL
B
ILLAMTHENRAL
ILLAMTHAMIL FR
CITYBOYS WHITE
YOUNGSTAR LYSS
VANAVIL
U13
A
OSKA TH
EELAVAR LUGANO
TAMILYOUTH
B
VANAVIL
RHEINBOYS SH
ILLAMTHAMIL FRANCE
CITYBOYS

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக